VELKOMEN…

Midt i mellom aust og vest, i fjellbygda Hemsedal, finn du den idylliske garden som bær det gamle namnet Aalstveit.
Med naturen som base for alle aktivitetar og tilbod, har vi skapa konseptet og firmanamnet HeimVegen.

NB! Sjå på Nytt og Gødt for HeimVegen Aktivitetstilbod i Sommar 2017!

INN PÅ TUNET

Tilboda våre eignar seg best for ungdommar og vaksne med behov for:

Arbeidstrening
Rehabilitering
Stress-meistring
Grønn resept

FRILUFTSLIV VILLMARK KULTUROPPLEVINGER

Livstilen på garden heng i hop med det naturlege kretsløpeta i dette fjellandskapet.  Ver med på opplevingene på ski, til fots, ved bålet, ved stølen, med sauene, med handverk, i fjell og skog, med bogen… Kurs, Seminar, Dagsturar m.m..

 

BEHANDLING

På Aalsvteit har vi eit behandlingsrom
med roleg atmosfære.

Rosenmetoden
Klassisk massasje & Soneterapi
Reiki healing
Mindfulness-terapi

KURS RETREAT SEMINAR

Kurs, retreat og vegleiing i mindfulness, stressmeistring, Qi Gong,  verjetrening og sjølvforsvar, m.m.. Ved å gjenoppdage i seg sjølv ein naturleg flyt, avspenning og ro kan ein betre meistre dei praktiske og dynamiske utfordringane i kvardagen.

GARDSPRODUKTER

Produkter frå Gamalnorsk Spælsau, som skinn, horn, ull. Vi lagar også handsydde produkter, som feller, tøflar, knappar og andre småting, – og gjerne på bestilling. Unike produkter med historie…

KAMPKUNST

Asiatisk kampkunst i alle formar, med naturen som gunnlag. Vårt eige kompetanse- og treningssenter for kampkunst og meditasjon. Vi har mange spennande retreats, kurs, samlinger og faste opplegg.

KURSLOKALAR

Mjølkefjøset er ombygd til kurslokalar og treningssal. Nærleik til naturen og privat plassering gjer dette til ein flott plass for grupper. Treningssalen har mjukt golv og spegel langs veggene. Garderober, kjøkken og teori / møterom i tilknytning til salen.

NØRELISTØLEN

På stølen vår, ved Lykkja i Hemsedal, har vi ein hytte til utleige. Gamal stølsbygning med fantastisk plassering, der ein verkeleg kan finne roen, og puste ut. Autentisk og ekte, slik dei hadde det før i tida, og fortsatt har det mange plasser.

OM OSS

Økologi, natur og samspill…
HeimVegen og Aalstveit Gard er drifta av paret Kirsten og Jeremy.

Tilboda ligg lokalt til i Hemsedal, og det er enkelt å finne fram til garden.

KONTAKT

Aalstveit Gard ligg lokalt, men avskjerma til i Hemsedal. Kun 2,2 km frå Ulsåk finn du garden, og alt den har å tilby. Det er fullt mogleg å gå til Aalstveit, eller køyre ein kort tur. Vi har salg av ved, ull, skinn, og andre produkter.

Kontakt oss på e-post eller telefon om du har spørsmål, eller ynskjer å bestille. Velkomen.

Telefon:  90 65 64 07

Kontakt

Ålstveit