Haust  Retreat  23  –  28  september

Haust Retreat 23 – 28 september

Om Retreatet: Rolege, avslappande dagar med meditasjon og oppmersamheitsøvinger blant vakre fjell og skog. Thây Dojis undervisning har mange elementar, bl.a; sittemeditasjon, gåmeditasjon inne og i fjellskogen ute, mindfull movements (Qi Gong) også ute, dyp...
Autumn  Retreat  23  –  28  September

Autumn Retreat 23 – 28 September

  About the Retreat: Peaceful, relaxing  days of meditation and mindfull living among  beautiful mountains and forests. Thây Dojis teaching includes many elements; sitting meditation, walking meditasjon inside and outside in the mountain forest, mindfull...