Vinteraktivitetar med HeimVegen

Winter Activities;  page down for English

HeimVegen, Aalstveit, 3560 HEMSEDAL. www.heimvegen.com  mob. 90656407 e-mail; info@heimve118gen.com

HeimVegen er ein unik oppleving av Natur, Kultur og Helse der friluftsliv, kultur og tradisjonar, naturterapi og naturleg helse står i ein avgjort og bevisst heilskap. All drift og utvekling blir basert på ein økologisk tankegang, der ein prøver å spele på lag med jorda, skogen, landskapet og klima.

Fjellskitur med HeimVegen

Bli med på ein skitur i Hemsedalsfjellet med ein lokal vegleder i friluftsliv som bur her og er godt kjent i området.

Du opplever den mektige, vakre og uberørte fjellnaturen på ski. Vi legg vekt på trivsel og sikkerheit i fjellet med fokus på sikre vegval, snøkjennskap og skredvurdering. Vi ser også noko på den lokale fjellnaturen og kulturen, plante og dyreliv.

Tid: sundagar eller etter avtale
Varighet: ca 6 timar
Pris: NOK 400,- pr.pers. min 3 maks 7 personer
Oppmøte: ved Hemsedal Turistkontor kl. 09:00 eller etter avtale.012
Språk: norsk og engelsk
Påmelding: til HeimVegen mob. 90656407 e-mail; info@heimvegen.com  , 2 dagar i forvegen.
Utstyr: varme og vindtette fjellklær, fjellski og støvlar, gamasjar, eigen sekk med niste og varm drikke, skismørning, solbriller
Annet: NB! Deltakarar må klare å gå med dagssekk i 7 timer i ulendt terregn og helst vere fjellvante.

 

 Villmarks Skitur for begynnere

Bli med på ein skitur i Hemsedals villmark med ein erfaren lokal vegleder i friluftsliv som bur her og er godt kjent i området. Vi tilbyr ein liten innsikt i den lokale fjellnaturen og kulturen, sikkerheit på tur, snø og skred, plante og dyreliv, lokale tradisjonar og historie, evt. lage bål.045 - Kopi

Tid:  Laurdagar eller etter avtale

Varighet: ca 6 timar

Pris: kr.400,-  pr.pers. min 3 maks 7 personer

Oppmøte: ved Hemsedal Turistkontor kl 09.00 eller etter avtale.

Språk: Norsk og Engelsk

Påmelding: HeimVegen mob. 90656407 e-mail; info@heimvegen.com, 2 dager før.

Utstyr: varme og vindtette klær, fjellski og støvler, gamasjer, sekk med niste og varm drikke, skismørning, solbriller

Annet; NB! Husk å kle deg varmt. Vi skal vere ute heile dagen.Fjelltur - vinter

 Mindfulness Fjellskitur / Ski Gong

Opplev mmindfulness på skitur i Hemsedalsfjellet med en lokal vegleder i friluftsliv og Mindfulness Meditasjon. Du får vegledning i grunnleggende puste teknikker, avspent fokus og rolig, balanserte bevegelsesmønster på ski som stimulerer følelsen av å vere et med den mektige, vakre og uberørt fjellnaturen som vi går i.

Tid: fredagar eller etter avtale

Varighet: ca 6 timar

Pris:  kr.400,-  pr.pers. min 3 maks 7 personer023

Oppmøte: ved Hemsedal Turistkontor kl 09.00 eller etter avtale.

Språk: Norsk og Engelsk

Påmelding: HeimVegen mob. 90656407 epost; info@heimvegen.com 2 dagar før

Utstyr: varme og vindtette klær, fjellski og støvler, gamasjer, sekk med niste og varm drikke, skismørning, solbriller

Annet: NB! Deltakere bør klare å gå i rolig tempo med dagssekk i ca.6 timer i ulendt terregn på ski.

English here

HeimVegen, Aalstveit, 3560 HEMSEDAL. www.heimvegen.com mob. 90656407fjellferd 09 010 e-mail; info@heimvegen.com

HeimVegen is a unique experience of nature, culture and health where friluftsliv (hiking, skiing etc), culture and traditions, natural therapy and natural health are presented in a conscious and holistic way. We try to use ecological methods following the rythms of the earth, the forests, the mountain landscape and climate.

Mountain Ski Tour with HeimVegen

Mountain/Back Country Skiing with a local guide. An introduction to traditional mountain skiing, route finding, snow structure, avalanche safety, weather patterns, clothing, fauna, flora, local history, culture and folklore.048 - Kopi

Ski route according to the weather and group ability

Days: Most Sundays or by appointment. Please ask.

Time scale: 6 hours approx.

Price: NOK 400,- pr pers, max. 7 people.

Meeting place: Hemsedal Tourist Office 9 am. or by prior agreement.

Language: Norwegian and English

Reservations: HeimVegen mob. 90656407 epost; info@heimvegen.com Two days in advance.aalstveit-58

Clothing: Warm and windproof skiing clothes, mountain (Telemark) skiis, poles and boots; snowgaiters, your own daysack with; extra clothing, lunchpack, warm drink, personal equipment.

Please bring your own snowspade, avalanche probe etc  – if you have them.

Other: NB! Participants should be able to carry a daysack at an easy pace for 6 hours in mountain terrain and preferably can ski the red og black ski runs.

 

Wilderness Ski Tour for beginners35skiu

Enjoy the peace and quiet of Hemsedals wilderness with an experienced local guide. An introduction to traditional wilderness skiing, route finding, snow structure, weather patterns, clothing, fauna, flora, local history, culture and folklore.

Ski route according to the weather and group ability

Days; Most Saturdays or by appointment. Please ask.

Time scale; 6 hours approx.

Price: NOK 400,- pr pers, max. 7 people.

Meeting place; Hemsedal Tourist Office 9a.m. or by prior agreement.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Language; Norwegian and English

Reservations; HeimVegen mob. 90656407 epost; info@heimvegen.com 2 days in advance.

Clothing: Warm and windproof skiing clothes, mountain skis, poles and boots, snowgaiters, daysack with; extra layer, lunchpack, warm drink, personal equipment.

Other: NB! Remember;  warm clothes. You will be outside all day.

 

Mindfulness Ski Tour / Ski Gong

Meditation and Mountain Skiing with a local guide and mentor in Mindfulness meditation. You may enjoy instruction in fundamental breathing techniques, relaxed focus and calm, balanced movement on skis which stimulate the feeling of being one with the majestic, scenic and undisturbed mountain landscape in which we go skiing.022

Ski route according to the weather and group ability.

Days; Most Fridays or by appointment. Please ask.

Time scale; 6 hours approx.

Price; NOK 400,- pr pers, max. 7 people.

Meeting place; Hemsedal Tourist Office 9a.m. or by prior agreement.

Language; Norwegian and English

Reservations; HeimVegen mob. 90656407 epost; info@heimvegen.com, min. 2 days in advance.

Clothing: Warm and windproof skiing clothes, mountain skis (or Telemark or similar), poles and boots, snowgaiters, daysack with; extra layer, lunchpack, warm drink, personal equipment.

Other: NB! Participants ought to be able to ski at relaxed pace with a daysack for approx. 6 hours in mountain terrain.