Bli meir sjølvstendig og kjenn deg tryggare på fjellturar i sommarhalvåret. Kurset foregår mest ute på tur og deltakarar lærer om bl.a. kart, kompass og GPS, vegval, tur i brattlende og ved vassdrag, vær, å sokje ly,m.m..  Moglegheit for overnatting i telt.

Den lokale Vegleiaren, Jeremy Aalstveit, har over 30 års erfaring  som vegleiar i høgfjellet,

Datoar; 29 juni – 01 juli, 17 – 29 aug.

Prisar; pr. pers; kr.2000,-