HEIMVEGEN BEHANDLING

På Aalstveit Gard har vi eit behandlingsrom med rolig atmosfære.
Vi tilbyr fleire typar behandling – båe inne og ute.

ROSENMETODEN – KLASSISK MASSASJE – SONETERAPI – REIKI HEALING – MINDFULNESS TERAPI

ROSENMETODEN

HeimVegen Komplimentær Helse
v/ Kirsten Aalstveit

Rosenmetoden er ein kroppsbehandling som kan føre til djup avspenning og bevisstgjering. Teorien bak Rosenmetoden er at opplevelsar vi har hatt i livet set spor i kroppen. Følelsar vi ikkje har kunna romme eller gje uttrykk for blir holdt tilbake i form av spente musklar. Dette kan over tid føre til kroniske muskelspenningar.

Du kan finner mer informasjon om rosenmetoden  her.

Timebestilling
kr 600,- pr time

 

MASSASJE & SONETERAPI

HeimVegen Komplimentær Helse
v/ Kirsten Aalstveit

Massasje var ein viktig del av medisinen i gamle kulturar, og har mange funskjonar, avhengig av utførelse.  Avslappande, som behandling eller førebyggjande.

Soneterapi er ein gamal behandlingsform, og byggjer på helheits-prinsippet. Soneterapien brukast som eit middel for å gjenopprette balansen, og fokuserar på kroppen som eit energikretsløp.

Timebestilling.
Pris: kr 600,- pr. behandling.

REIKI HEALING

HeimVegen Komplimentær Helse
v/ Kirsten Aalstveit

Reikihealing er ein japansk teknikk som går ut på å forbedre helsa, og styrke kroppens og sinnets sjølvhelbredande evner. Reiki er ein sterk healande energi som  som formidles til klienten.  Reiki er en gammel enkel og praktisk teknikk for dyp avslapping og direkte healing. Energien finn sjølv vegen til området som har bruk for behandling, og jobbar kun i den styrka som mottakaren er klar for.

Timebestilling.
Pris: kr 600,- pr. behandling.

MINDFULNESS TERAPI

HeimVegen Komplimentær Helse
v/ Jem Wilson

Mindfulness Terapi er vegledning i oppmerksamheitsøvningar og meditasjon som omfattar djup avspenning, behagelege ergonomiske stillingar – liggjande, sittande og ståande – pusteøvingar, mjuk og brukertilpassa uttøying, balanserande bevegelsar og sjølvmassasje.

Mindfulness Terapi hjelper å:

Fremje ein dypare og meir naturleg pust.
Løyse opp kronisk spente musklar
Løyse opp indre spenningar
Handtere stress i kvardagen
Gi auka stødigheit og ro
Gi auka sjølvinnsikt m.m

Timebestilling.
Introduksjonstime 150,-
Normal pris: 500,- pr time

KONTAKT

Ring oss, eller send ein e-post med førespurnad om behandling.

Behandlinga føregår på Aalstveit Gard – 2,2 km frå Ulsåk.

info@heimvegen.com

tlf: 99 32 09 71

tlf: 90 65 64 07

4 + 13 =