SHINKAKUZAN

Vi er eit trenings- og kompetansesenter for meditasjon og kampkunst.

Du kan sjå på Shinkakuzan   her.

Velkomen!

   

 

 

MEDITASJON

Zen Meditasjon er å finne fram til, og leve i, vår naturlege tilstanden. Praksisen hjelper oss å gi slepp på indre og ytre spenninger og bli meir fri frå overdreven klamring og motvilje. Vi blir betre kjent med den indre energien vår som dermed hjelpe oss å balansere det og harmonisere det. Til dette praktiserar vi roleg; grunnlagt i sittemeditasjon men også ståmeditasjon (standing post) og liggjande (dyp avspenning). Og vi praktisere aktiv; gå meditasjon (langsomt), mindfull movements, Qi Gong og nokon velger Taiji Quan også.

KAMPKUNST

Meditasjon har altids vore grunnlaget for kampkunst. Ved å trene oppmerksamheit og foreine kropp og sinn gjenoppdagar vi å flyte med naturen, roleg og i likevekt. Vi blir meir opne for å lære av naturen, og energien vår vil harmonisere betre med andre og med landskapet rundt oss. Vi møter konflikt med fokus, energi og besluttsamheit – samstundes avspent, roleg og fleksibel. Kampkunst blir då ein Veg av fred og harmoni.

 

 

WAKŌ DŌJŌ

Shinkakuzan Wakō Dōjō er eit ombygd mjølkefjøs, som nå rommer 150m2 treningssal med mjukt golv, og spegel langs veggene. Vi har utgang til den vakre naturen rett frå salen, eller via garderobene i etasjen over.

Ynskjer du å leige treningssalen til eigne opplegg?  Sjå her.

Instruktøren og Veglederen

Jeremy Wilson – betre kjent som Jem – er hovudinstruktør, og leiar av Shinkakuzan. Han har over 40 års erfaring i Zen Meditasjon og Kampkunst og har oppnådd 4. dan Wado Ryu (Wado Ryu Academy – Karate) og 1. dan Katori Shinto Ryu (Sugino Dojo . Kenjutsu). Han er  Mindfulness Mentor i Intervereordenen under Thich Nhat Hanh og European Institute for Applied Buddhism (Zen Meditasjon, Qi Gong og Taiji Quan). I tillegg får vi instruksjon og vegledning frå mange andre nasjonale og internasjonale annerkjente vegleiare og mentorar.

Send ein e-post

 

15 + 13 =