HeimVegen

er ein unik oppleving av Natur, Kultur og Helse der friluftsliv, kultur og tradisjonar, naturterapi og naturleg helse står i ein avgjort og bevisst heilskap. All drift og utvekling blir basert på ein økologisk tankegang, der ein prøver å spele på lag med jorda, skogen, landskapet og klima.

GAMALNORSK SPÆLSAU

Den økologiske drifta dannar grunnlaget for HeimVegen, og baserast på hald av Gamalnorsk Spælsau. Desse får gå ute året rundt, men kan velje å kome inn i eit lunt og triveleg fjøs om vinteren.

Les meir om Gamalnorsk Spælsau her

 

GARDSKOGEN

blir drive på småskalavis; virket blir solgt eller brukt heime til material, gjerding, reidskap eller ved. Den småskala drifta betyr mykje fysisk arbeid ute på garden, i skogen og i fjellet og er eit godt utgangspunkt for HeimVegen sine tilbod.

AALSTVEIT GARD

Aalstveit (Nedre), ogso kjent som Kyrkjeflatitn eller Flato. Aalstveit er først nemd i skattematrikkelen frå 1647. I følgje bygdebøkene frå Gol er det ogso nemd i samband med slaget ved Helsingvatnet omtale i Saga om Kong Sverre. Garden vart delt i 1850 åra. Nedre Aalstveit vart bygd opp på ein plass dei kalla Kyrkjeflatitn. Stadsnamnet Aalstveit kan tyder ein førkristen hov, og det vart ofte praksisen at små kapellar eller kyrkjer vart bygd opp på dei gamle offerplassane i den første kristentida i Noreg.

KIRSTEN

er født og oppvaksen på slektsgarden. I 1993 overtok ho, saman med Jem, garden og drifta. I tillegg til gardsdrift, har Kirsten drive støtt med friluftsliv, handverk, folkedans m.m.. Ho er utdanna Agronom, og har gjennom Axelssons Institutt, utdanning innan Rosenmetode, Klassisk Massasje og Soneterapi. Ho driv også med Reiki Healing, og har over 25 års erfaring som Naturterapeut. Kirsten har også utdanning i saum, og lager produktar av skinn og ull frå dei Gamalnorske Spælsau som vi har på garden.

 

JEREMY

(kjent som Jem) er oppvaksen på høglandsgard i Stor Brittannia, og er van med dyrehald, fysisk utearbeid, handverk og mykje friluftsliv. Han har gjennomført det to årige Veglederseminaret i friluftsliv og kultur ved Norges Høgfjellsskole, og har Bachelor of Arts (Honours) i Scandinavian Studies frå Universitetet i Newcastle. Han har praktisert Zen Meditasjon og Wado Ryu Karate siden 1978. Sidan 1992 har han holdt kurs, seminar, foredrag o.l. for bedrift og bedriftsledere, kommuner, lag, helsepersonal, politi, utdanningsinstitusjonar m.m..

KONTAKT OSS

Om du lurar på noko, eller ynskjer å vitje garden
– ring oss, eller send ein e-post.

Velkomen til HeimVegen og Aalstveit Gard.

Telefon:
90 65 64 07 (Jem) 
eller 
99 32 09 71 (Kirsten)

4 + 10 =

Aalstveit & HeimVegen