Aktivitetar somar og haust 2019

Kurs og Retreat

HeimVegen Retreat – Naturleg Meditasjon

Prøv naturlege meditasjonsmetodar og få god tid til Turmeditasjon i skog og høgfjell, Qi Gong/Taiji, Shiatsu, Bueskytting, Dyp Avspenning m.m.. Rolege dagar i vakker natur med harmonisk stemning.

Datoar; 13 – 15 juli,

Retreat prisen pr. pers; kr.2000,- helg,

Den lokale vegleiaren, Jeremy Aalstveit, har lang erfaring med kurs i Friluftsliv, Meditasjon, Mindfulness, og Qi Gong.

Informasjon og påmelding; info@heimvegen.com  www.heimvegen.com  mob. sms 90656407

Meditasjon og Qi Gong på Høgfjellet

Gjennom Meditasjon og Qi Gong får du ein følelse av å vere eitt med den mektige og vakre fjellnaturen når vi er på tur.  Vi kombinerer fokusert og strukturert vegledning med ei triveleg og munter stemning.

Den lokale vegleiaren, Jeremy Aalstveit, har lang erfaring med kurs i Friluftsliv, Meditasjon, Mindfulness, og Qi Gong.

Datoar; 06 – 08,  juli, 05 – 07 sept.

Prisar; pr. pers; kr.2000,-

Informasjon og påmelding; info@heimvegen.com  www.heimvegen.com  mob. sms 90656407

Sikkerheit på Fjelltur

Bli meir sjølvstendig og kjenn deg tryggare på fjellturar i sommarhalvåret. Kurset foregår mest ute på tur og deltakarar lærer om bl.a. kart, kompass og GPS, vegval, tur i brattlende og ved vassdrag, vær, å sokje ly,m.m..  Moglegheit for overnatting i telt.

Den lokale Vegleiaren, Jeremy Aalstveit, har over 30 års erfaring  som vegleiar i høgfjellet,

Datoar; 29 juni – 01 juli,.

Prisar; pr. pers; kr.2000,-

Informasjon og påmelding; info@heimvegen.com  www.heimvegen.com  mob. sms 90656407

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dagsturar og Kurs;

Fjelltur

Bli med på fjelltur i høgfjellet med ein lokal vegleiar. Du opplever den mektige, vakre og uberørte høgfjellsnaturen og vegleiaren viser og fortell ein del om lokale tradisjoner og historie, den lokale fjellnaturen og kulturen, plante og dyreliv.

Kvar sun. juni – okt. Påmelding minst to dagar før.
Pris: NOK 400,- pr.pers. min 3 maks 7 vaksne personer.
Informasjon og påmelding: ; info@heimvegen.com  mob. sms 90656407

Tur på Nørelistøl

Omvisningstur på Nøreli med den lokale bonden og vegvisaren på sin regelmessige tilsynsrunde. Me ser etter flokken med Gamalnorsk Spælsau som går fritt i området heile sommaren. Under turen kan du lære om lokalhistorie og arkeologi, plante og dyreliv, tradisjonar og folketru.

Kvar laur. juni – okt. Påmelding minst 2 dagar før.
Pris: NOK 400,- pr.pers. min 3 maks 7 vaksne personer
Informasjon og påmelding: ; info@heimvegen.com  mob. sms 90656407

Tur med Tradisjonell Bueskyting

Opplev naturen og kulturen i Hemsedal gjennom tradisjonell  bueskyting. Prøv moderne utgaver av tradisjonelle buer brukt til jakt her sidan forhistorisk tid. Tur med skytting på på blink i terrenget. Sikkerheitsrutinar. Forbehald om ver.

Kvar fredag juni – okt.. Påmelding minst 2 dager før.

Pris;  pr. pers. Vaksne halv dag kr.300,- . (min 3, maks 7 vaksne pr gruppe). Ungdomar (over ca.12 år) halv dag kr.150,-..

Informasjon og påmelding: ; info@heimvegen.com  mob. sms 90656407

Fjelltur med Meditasjon og Qi Gong

Meditasjon og Qi gong på dagstur i Hemsedalsfjellet med ein lokal vegleiar. Meditasjon fremjer avslappa, og flytande bevegelser når vi går, står eller sitte; å vere eitt med den mektige, vakre og uberørte fjellnaturen som vi går i.

Kvar tors. juni – okt. Påmelding minst 2 dagar før.
Pris: NOK 400,- pr.pers. min 3 maks 7 vaksne personer.
Informasjon og påmelding: ; info@heimvegen.com  mob. sms 90656407

Dagskurs i Sying og Trykking av Saueskinn

Lær å sy bruks- og pynteting i saueskinn av Gamalnorsk Spælsau. Trykking av mønster med treblokkar.

Datoar; 07 juli,  06 okt.

Pris; kr.500,- + materiale

Informasjon og påmelding: ; Kirsten Aalstveit, info@heimvegen.com  mob. sms 99320971

English here

HeimVegen Summer Activities 2019

Courses

Info and reservations; info@heimvegen.com

 mob. text 90656407

HeimVegen Retreat – Natural Meditation

Learn natural meditation methods participants and enjoy having time for hiking meditation in forests and mountains, Qi Gong/Taiji, Shiatsu, Archery, and more. Calm days in beautiful nature with a harmonious atmosphere.

Dates; 13 – 15 July,

Price pr. pers.; NOK 2000

The mentor, Jem Aalstveit, has 30 yrs of experience in Mountain Guiding, and teaching meditation, Qi Gong etc.

Reservations at least 10 days in advance.

Meditation and Qi Gong in the Mountains

Meditation and Qi Gong give you a stronger sense of being one with the powerful and beautiful mountain landscape whilst we are hiking. We combine focused and structured mentoring with a relaxed and enjoyable atmosphere.

The mentor, Jem Aalstveit, has 30 yrs of experience in Mountain Guiding, and teaching Mindfullness, Qi Gong etc.

Dates; 06 – 08 July, 05 – 07 sept.

Price pr. pers; NOK 2000

Mountain Hiking Safety Course

Be more independant and feel safer on mountain hikes during the Summer. The course is mostly conducted during mountain walks when participants will learn about map, compass and GPS, route finding, hiking in steep terrain, river crossing, weather patterns. Possibility of staying one night in a tent.

The mentor, Jem Aalstveit, has 30 yrs of experience in Mountain Guiding,

Dates; 29 June – 01 July,

Price pr. pers; NOK 2000

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Daytours and course;

Mountain Hike

Enjoy a mountain hike with a local guide. You can experience the powerful, beautiful and untouched mountain landscape off the marked trails and your guide can show and tell about local traditions and stories, the nature and culture, plant and wildlife.

Every Sunday. June  – October. Reservations 2 days in advance.

Price pr. pers; NOK 400 Children (over 11) NOK 200. Min. 3 max. 7 adults

Information and reservations; info@heimvegen.comwww.heimvegen.com   mob. text 90656407

Walking Tour of Nøreli

Walking tour of Nørelistøl, a mountain summer farm. Accompanying the farmer guide, checking the wild roaming flock of indigenous highland sheep, enjoy the local history and archeology, plant and wildlife, traditions and folklore.

Every Saturday. June  – October. Reservations 2 days in advance.

Price pr. pers; NOK 400 Children (over 11) NOK 200. Min. 3 max. 7 adults

Information and reservations; info@heimvegen.comwww.heimvegen.com   mob. text 90656407

Traditional Archery

Experience the nature and culture of Hemsedal through traditional archery. Try modern versions of traditional bows which have been used for hunting here since prehistoric times. Includes a walking tour shooting at targets in the terrain. Safety routines. Depends on reasonable weather.

Every Friday. June – October. Reservations at least 2 days in advance.

Price;  pr. pers. Adults Half day NOK 300. Children (at least approx. 12yrs) Half day NOK150. (Min 4 – max 7 adults pr group.)

Information and reservations; info@heimvegen.com   mob. text 90656407

Mountain Hike with Meditation and Qi Gong

Meditation and Mountain hiking with a local guide. Meditation and Qi Gong techniques promote relaxed, focus and flowing movements whilst walking, standing and sitting; being one with the majestic, scenic and undisturbed mountain landscape in which we hike.

Every Thursday. June  – October

Price pr. pers; NOK 400 Min. 3 max. 7 adults

Reservations at least 2 days in advance.

Information and reservations; info@heimvegen.com  mob. text 90656407

One Day Course in Sheepskin Sewing and Printing

Learn to sew items from sheepskins of the local indigeneous sheep. This includes trying the traditional art of woodblock printing.

Dates; 07 July,  06 Oct.

Price; NOK 500 + materials

Information and reservations; Kirsten Aalstveit info@heimvegen.comwww.heimvegen.com  mob. text 99320971

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen