KURS & TENESTER

FRILUFTSLIV & VILLMARK VINTER

Livstilen på garden heng i hop med det naturlege kretsløpeta i dette fjellandskapet. Ver med på opplevingene på ski, til fots, ved bålet, ved stølen, med sauene, med handverk, i fjell og skog, med bogen… Kurs, Seminar, Dagsturar m.m..

FRILUFTSLIV & VILLMARK SOMAR

Livstilen på garden heng i hop med det naturlege kretsløpeta i dette fjellandskapet. Ver med på opplevingene på ski, til fots, ved bålet, ved stølen, med sauene, med handverk, i fjell og skog, med bogen… Kurs, Seminar, Dagsturar m.m..

KURS RETREAT SEMINAR

Kurs, retreat og vegleiing i mindfulness, stressmeistring, Qi Gong, verjetrening og sjølvforsvar, m.m.. Ved å gjenoppdage i seg sjølv ein naturleg flyt, avspenning og ro kan ein betre meistre dei praktiske og dynamiske utfordringane i kvardagen.

BEHANDLING

På Aalsvteit har vi eit behandlingsrom med roleg atmosfære. Rosenmetoden

NØRELISTØLEN

På stølen vår, ved Lykkja i Hemsedal, har vi ein hytte til utleige. Gamal stølsbygning med fantastisk plassering, der ein verkeleg kan finne roen, og puste ut. Autentisk og ekte, slik dei hadde det før i tida, og fortsatt har det mange plasser.

INN PÅ TUNET

Tilboda våre eignar seg best for ungdommar og vaksne med behov for: Arbeidstrening Rehabilitering Stress-meistring Grønn resept

GARDSPRODUKTER

Produkter frå Gamalnorsk Spælsau, som skinn, horn, ull. Vi lagar også handsydde produkter, som feller, tøflar, knappar og andre småting, – og gjerne på bestilling. Unike produkter med historie…

KURSLOKALAR

Mjølkefjøset er ombygd til kurslokalar og treningssal. Nærleik til naturen og privat plassering gjer dette til ein flott plass for grupper. Treningssalen har mjukt golv og spegel langs veggene. Garderober, kjøkken og teori / møterom i tilknytning til salen.

MEDITASJON OG KAMPKUNST

Vi er eit trenings- og kompetansesenter for meditasjon og kampkunst. Velkomen!

Skroll til toppen