TRENINGSSALEN

eller dojo, er i kjellaretasjen. Den er på 150kv.m., lyst og triveleg, med mjuk golv og spegel (valfritt). Salen blir brukt til bl.a. dans, natural play, yoga, foredrag musikk, og framstillinger m.m. Elles held me regelmessige kurs og samlinger innan kampkunst pluss meditasjons retreat.

Kurslokalen fungerar bra for mange forskjellige type arrangengement. Den er eigna best til litt mindre grupper – helst ikkje meir enn 20 pers. Brukarar inkluderar firma, utdanningsverksemd, turistbedriftar, lag og foreininger, vaktselskap, privat personar m.fl. Kontakt oss for meir info. Då vi kan diskutere moglegheiter, omfang, pris o.l.

Skroll til toppen